ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το 2004 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην επεξεργασία ιχθύων και ιχθυρών και προχώρησε στην κατασκευή υπερσύχρονου βιοτεχνικού κτιρίου με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την επεξεργασία τροφίμων αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων (HACCP).

Η μονάδα παραγωγής είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα τυποποίησης και επεξεργασίας με στόχο την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας στα προϊόντα . 

Οι χώροι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι και το προσωπικό είναι έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο. Όλα τα παραπάνω μας δίνουν την δυνατότητα να παράγουμε καθημερινά προϊόντα άριστης ποιότητας και ασφαλή για τον καταναλωτή. 

Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται από επιλεκτικά εγκεκριμένους προμηθευτές και κατά την παραλαβή τους ελέγχονται σχολαστικά. 

Η ασφάλεια & η υγιεινή των προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία διασφαλίζεται με τον αυστηρό & ποιοτικό έλεγχο σε κάθε στάδιο ξεχωριστά(φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τόσο στην πρώτη ύλη όσο και στο τελικό προϊόν) 

Η εταιρεία μας επιδιώκει όλα τα αλιεύματα που προμηθεύεται είτε απευθείας από το εξωτερικό είτε μέσω ενδιάμεσων ελληνικών επιχειρήσεων να είναι κατεψυγμένα πάνω στο πλοίο αλιεύσεις τους ώστε με την σωστή διατήρηση της αλυσίδας ψύξης να διατηρούν όλη την διατροφική τους αξία. 

Στόχος μας είναι τα προϊόντα μας να φθάνουν στον καταναλωτή απόλυτα ασφαλή και να ικανοποιούν τις ανάγκες του στο μέγιστο. Για το σκοπό αυτό διοίκηση και προσωπικό εργάζονται καθημερινά υπεύθυνα και απερίσπαστα