ΕΜΠΟΡΙΑ

Στον εμπορικό τομέα στόχος της εταιρείας είναι η συνεργασία κατ αποκλειστικότητα με ελληνικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στο χώρο τους καθώς και η εισαγωγή τροφίμων από όλο τον κόσμο.

Βασικό κριτήριο στην επιλογή των εταιρειών για συνεργασία είναι να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων.

Το δίκτυο διανομής της εταιρείας καλύπτει περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και μερικά νησιά του Ιονίου με πολύ συχνά δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση. Παράλληλα η εταιρεία μας διαθέτοντας τις κατάλληλες πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παρέχει υπηρεσίες Logistics και εναπόθεσης.

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των προϊόντων η εταιρεία διαθέτει κατάλληλα ιδιόκτητα οχήματα που πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής τροφίμων και σε συνδυασμό με το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας τα προϊόντα  φτάνουν στους πελάτες με τις ιδανικότερες συνθήκες.