ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Κρεατικά / Χοιρινό


ΧΟΙΡΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΚΤΨ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Κωδικός: 400115
Συσκευασία: ΚΙΛΟΧΟΙΡΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ DANISH GROWN 1Χ5ΚΙΛ

Κωδικός: 400116
Συσκευασία: ΚΙΛΟΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΤΨ Α/Ο

Κωδικός: 400205
Συσκευασία: ΚΙΛΟΧΟΙΡΙΝOI A/O ΛΑΙΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κωδικός: 400207
Συσκευασία: ΚΙΛΟΧΟΙΡΙΝΕΣ ΚΟΡΤΕΖΙΝΕΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Κωδικός: 400210
Συσκευασία: ΚΙΛΟΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΤΨ

Κωδικός: 400211
Συσκευασία: ΚΙΛΟΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΚΟΜΜΕΝΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΚΤΨ

Κωδικός: 400217
Συσκευασία: ΚΙΛΟ