ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Κρεατικά / Μοσχάρι


ΒΟΕΙΟΝ Α/Ο ΒΕΛΓΙΟΥ

Κωδικός: 400000
Συσκευασία: ΚΙΛΟΒΟΕΙΟΝ Α/Ο ΚΑΤ.ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΦΡΙΚΗΣ

Κωδικός: 400001
Συσκευασία: ΚΙΛΟΒΟΕΙΟΝ Α/Ο ΚΑΤ. ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Κωδικός: 400006
Συσκευασία: ΚΙΛΟΜΟΣΧΟΥ ΣΠΑΛΑ ΚΤΨ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Κωδικός: 400011
Συσκευασία: ΚΙΛΟΒΟΕΙΟΝ ΕΛΙΑ Α/Ο ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΚΤΨ

Κωδικός: 400015
Συσκευασία: ΚΙΛΟΒΟΕΙΟΝ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ Α/Ο ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΚΤΨ

Κωδικός: 400020
Συσκευασία: ΚΙΛΟΒΟΕΙΟΝ ΦΙΛΕΤΟ 2,5ΚΙΛ. ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Κωδικός: 400022
Συσκευασία: ΚΙΛΟΒΟΕΙΟΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΠΑΛΑ ΝΩΠΟ ΝΑΜΙΜΠΙΑ

Κωδικός: 400025
Συσκευασία: ΚΙΛΟΒΟΕΙΟΝ ΣΠΑΛΟΜΗΤΑ ΝΩΠΟ ΝΑΜΙΜΠΙΑ

Κωδικός: 400026
Συσκευασία: ΚΙΛΟΒΟΕΙΟΝ ΕΛΙΑ Α/Ο ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΝΩΠΟ

Κωδικός: 400027
Συσκευασία: ΚΙΛΟ